Процесот на производство

 • Машина за сечење
 • Полирање на рабовите
 • Дупчење дупки
 • Калење
 • IGU линија
 • Простор за привремено складирање
 • ПВЦ линија за истиснување
 • Материјална област
 • Површина за редење
 • Површина за редење
 • Областа за пакување
 • Област Деспач